Manual d'ús del Circuit d'Arts Visuals

MANUAL D'ÚS DEL CIRCUIT D'ARTS VISUALS 2019

Programa TalentIB per donar suport a l’organització de residències d’artistes i de comissariat d’arts visuals a les Illes Balears i els territoris de parla catalana per a l’any 2019

 

Pressupost: 60.000 €

1. Objecte, condicions i finalitat de la subvenció

1.1 Aquesta convocatòria té per objecte contribuir a la projecció exterior de les arts visuals de les Illes Balears a través de l’organització de residències d’artistes i de comissariat de l’àmbit de les arts visuals a les Illes Balears i els territoris de parla catalana durant el període comprès entre els dies 1 de desembre de 2018 i 30 de novembre de 2019 per fomentar l’intercanvi i la relació entre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i entre les Illes Balears i l’exterior.

Poden participar en aquest circuit tots els espais culturals establerts a Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera i els territoris de parla catalana, que, a més d’una programació expositiva i d’activitats artístiques de trajectòria reconeguda, disposin d’un programa públic de residències d’artistes, d’investigació i/o de comissariat.

Actua com a sol·licitant i beneficiari l’espai que du a terme la residència d’artistes o de comissariat.

Les residències d’artistes estan adreçades a artistes visuals residents a les Illes Balears o naturals de l’arxipèlag que vulguin desenvolupar un projecte de creació fora de la seva illa de residència. En el cas dels artistes naturals de les Illes Balears amb residència fora de la seva illa de procedència, la residència es pot fer a qualsevol de les illes Balears i a la resta dels territoris de parla catalana.

Les residències de comissariat estan adreçades a comissaris en general que vulguin desenvolupar un projecte de creació i/o investigació a les Illes Balears o als territoris de parla catalana. Els comissaris poden ser tant residents locals com de fora de les Illes Balears.

En el cas dels comissaris residents a les Illes Balears, la participació ha d’implicar mobilitat fora de la seva illa de residència.

En el cas dels comissaris de fora de les Illes Balears, la residència s’ha de fer a un espai de les Illes Balears i ha d’implicar la participació en un programa de visites a tallers d’artistes i equipaments expositius organitzat per l’espai que acull el comissari. En cas de desenvolupar un projecte artístic, aquest ha d’estar relacionat amb un artista visual balear.

En cas de residències col·lectives (a partir de 3 artistes/comissaris), s’ha de presentar una sola sol·licitud de suport per projecte.

1.2. S’estableixen dues modalitats de subvenció, les quals són excloents entre si:

a) Suport a les residències d’artistes, d’investigació i/o comissariat per a artistes visuals i comissaris residents a les Illes Balears o naturals de l’arxipèlag que vulguin desenvolupar un projecte de creació fora de la seva illa o lloc de residència.

Es poden comptabilitzar i incloure les despeses derivades de:

1r. El desplaçament (viatge d’anada i tornada) dels artistes i/o comissaris, fins a un màxim de 150,00 € (cent cinquanta euros). Només s’accepten bitllets en classe turista.

2n. El transport d’obra, fins a un màxim de 500,00 € (cinc-cents euros).

3r. L’allotjament, fins a un màxim de 60,00 € (seixanta euros) per persona i dia.

4t. La producció d’obra, fins a un màxim de 500,00 € (cinc-cents euros). Les despeses de producció s’han de justificar amb factures de proveïdors en què el concepte identifiqui clarament que es tracta de producció d’obra per al projecte que es desenvolupa durant la residència.

5è. La gestió (només per als espais que organitzen la residència), fins a un màxim de 250,00 € (dos-cents cinquanta euros).

6è. El quilometratge en els desplaçaments per carretera (en el viatge d’anada i tornada de la residència) que no es facin en transport públic, amb un preu màxim de 0,240141 € per quilòmetre.

7è. La manutenció de l’artista/comissari, amb un import màxim de 18,00 € (devuit euros) per persona i dia.

L’import màxim que es pot atorgar es calcula en funció de la durada de la residència:

1 setmana = 750,00 € (set-cents cinquanta euros) per artista/comissari.

2 setmanes = 1.200,00 € (mil dos-cents euros) per artista/comissari.

3 setmanes = 1.600,00 € (mil sis-cents euros) per artista/comissari.

4 setmanes o més = 2.000,00 € (dos mil euros) per artista/comissari.

En cas de residències col·lectives, el màxim de despeses de gestió que poden imputar els espais són 500,00 € (cinc-cents euros).

b) Suport a les residències de comissariat per a comissaris de fora de les Illes Balears.

Es poden comptabilitzar i incloure les despeses derivades de:

1r. El desplaçament (viatge d’anada i tornada) dels comissaris, fins a un màxim de 400 € (quatre-cents euros) si procedeixen de l’Espanya peninsular, les illes Canàries i Europa, i fins a un màxim de 1.000,00 € (mil euros) si procedeixen de fora d’Europa. Només s’accepten bitllets en classe turista.

2n. L’allotjament, fins a un màxim de 60,00 € (seixanta euros) per persona i dia.

3r. La gestió (només per als espais que organitzen la residència), fins a un màxim de 250,00 € (dos-cents cinquanta euros).

4t. La manutenció (del comissari), amb un import màxim de 18,00 € (devuit euros) per persona i dia.

L’import màxim que es pot atorgar es calcula en funció de la durada de la residència i el lloc de procedència del resident.

Opció 1

En el cas de comissaris que procedeixen d’Espanya i Europa:

1 setmana = 750,00 € (set-cents cinquanta euros) per comissari.

2 setmanes = 1.200,00 € (mil dos-cents euros) per comissari.

3 setmanes = 1.600,00 € (mil sis-cents euros) per comissari.

4 setmanes o més = 2.000,00 € (dos mil euros) per comissari.

Opció 2

En el cas de comissaris de fora d’Europa:

1 setmana = 1.250,00 € (mil dos-cents cinquanta euros) per comissari.

2 setmanes = 1.500,00 € (mil cinc-cents euros) per comissari.

3 setmanes = 2.000,00 € (dos mil euros) per comissari.

4 setmanes o més = 2.500,00 € (dos mil cinc-cents euros) per comissari.

En cas de residències col·lectives, el màxim de despeses de gestió que poden imputar els espais són 500,00 € (cinc-cents euros).

1.3. Queden expressament excloses de la possibilitat de subvenció les despeses següents:

a) Les dietes.

b) Els tiquets de combustible i aparcament.

c) Els desplaçaments amb avió en primera classe.

d) Les derivades d’activitats que es facin dins l’illa de residència.

 

Per a més informació: feu click a la convocatòria als enllaços següents:

Enllaç al BOIB.

Descarrega la convocatoria en PDF.

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ I ESPORTS

Resolució de la presidenta de l’Institut d’Estudis Baleàrics de 21 de maig de 2019 per la qual es convoquen subvencions TalentIB per donar suport a l’organització de residències d’artistes i de comissariat d’arts visuals a les Illes Balears i els territoris de parla catalana per a l’any 2019

Número de registre 5481 - Pàgines 27288-27309

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació.