Manual d'ús del Circuit de Música 2019

Què és el Circuit TalentIB

TALENTIB és el nom que reben els circuits d'intercanvi cultural que organitza l'Institut d'Estudis Baleàrics. Aquest iniciativa té com a objectiu fomentar el moviment d’espectacles d'arts escèniques i música, d'exposicions i d'activitats literàries entre les diferents Illes i a la resta de territoris de parla catalana.

 

Calendari per al 2019

3 de desembre - 4 de gener: presentació de noves sol·licituds per formar part del catàleg d’artistes o d’espais.

LES PROPOSTES JA INCLOSES EL 2018 NO S'HAN DE TORNAR A INSCRIURE PERQUÈ ES MANTENEN DINS EL CATÀLEG.

13 de març - 14 d'abril: sol·licitud d'activitats per part dels espais programadors

23 d'abril: publicació de l'agenda del 2019

 

CIRCUIT TALENTIB DE MÚSICA 2019

El Circuit TalentIB de música és un circuit de sales de concerts que serveix per impulsar la presència de grups i solistes de les Illes Balears a qualsevol altra illa i a tots els territoris de parla catalana amb la finalitat de dur-hi a terme concerts. L’Institut d’Estudis Baleàrics elabora, de manera conjunta amb les sales, una programació semestral amb la característica que les actuacions han de fer-se a una illa diferent de la de procedència del grup o a un altre territori de parla catalana.

 

Beneficiaris del circuit

• Artistes: Podran inscriure’s com a proposta artística tots els grups i solistes residents a les Illes Balears, amb activitat professional en l’àmbit de la música i capacitat legal per facturar activitats artístiques a través d’una empresa, un autònom o una entitat.

• Espais: Equipaments, programadors i sales, de titularitat pública o privada, amb una programació estable de música, interessats a programar grups d’altres illes diferents de la seva (en el cas de les Illes Balears) o de qualsevol de les Illes Balears (en el cas de la resta de territoris de parla catalana). No poden formar part del circuit les actuacions incloses dins el programa de festes patronals ni de festivals. Cal sol·licitar un mínim de 3 actuacions  mitjançant el circuit durant l’any 2019, en combinació amb el d’arts escèniques.

 

Funcionament del circuit

1. Apuntar-se al catàleg

L’Institut d’Estudis Baleàrics recollirà en un catàleg les propostes musicals, per una banda; i els equipaments exhibidors, per l'altra, que vulguin participar en el circuit TalentIB 2019, segons el calendari establert.

 

2. Proposta de programació

Els espais programadors podran triar del catàleg de propostes aquelles que vulguin acollir d'acord amb la disponibilitat dels grups, i  faran arribar a l’Institut d’Estudis Baleàrics les seves sol·licituds de programació per al 2019 mitjançant el formulari corresponent. Es podran sol·licitar un màxim de 7 actuacions, en combinació amb el circuit d'arts escèniques. Les sol·licituds podran incloure actuacions des de l'1 de febrer (amb caràcter retroactiu) fins al 31 de desembre de 2019.

IMPORTANT: Els artistes podran consultar el catàleg d'espais inscrits a TalentIB a http://www.talentib.com/ca/espais/?circuit=musica. Els espais rebran l'enllaç al catàleg de propostes artístiques amb les dades de contacte que s'han facilitat mitjançant el formulari. És responsabilitat d'espai i artistes posar-se d'acord pel que fa a les condicions de contractació.

Els espais programadors hauran de fer arribar a l'IEB un contracte o carta de compromís signada per les dues parts on quedin reflectides la data i l'hora de l'activitat, i les condicions econòmiques acordades amb la companyia.

3. Confirmació

L'Institut d’Estudis Baleàrics confirmarà les actuacions que compleixin els requisits establerts en aquest manual d'ús i ho comunicarà als  programadors.

 

4. Pagament

L’Institut d’Estudis Baleàrics pagarà als grups contractats per actuar en el marc del circuit TalentIB de música les quantitats següents en concepte d’honoraris:

Propostes artístiques de Mallorca:

 • actuacions a Menorca i Eivissa: 200 € (més IVA) per persona i actuació
 • actuacions a Formentera: 300 € (més IVA) per persona i actuació
 • actuacions a altres territoris de parla catalana: 300 € (més IVA) per persona i actuació

Propostes artístiques de Menorca:

 • actuacions a Mallorca: 200 € (més IVA) per persona i actuació
 • actuacions a Eivissa i Formentera: 300 € (més IVA) per persona i actuació
 • actuacions a altres territoris de parla catalana: 300 € (més IVA) per persona i actuació

Propostes artístiques d’Eivissa:

 • actuacions a Mallorca i Formentera: 200 € (més IVA) per persona i actuació
 • actuacions a Menorca: 300 € (més IVA) per persona i actuació
 • actuacions a altres territoris de parla catalana: 300 € (més IVA) per persona i actuació

Propostes artístiques de Formentera:

 • actuacions a Eivissa: 200 € (més IVA) per persona i actuació
 • actuacions a Mallorca i Menorca: 300 € (més IVA) per persona i actuació
 • actuacions a altres territoris de parla catalana: 300 € (més IVA) per persona i actuació

En cas que el grup necessiti transport de càrrega, l'Institut d’Estudis Baleàrics abonarà una quantitat fixa de 250 € (més IVA) per a aquest concepte. En cas que la sortida impliqui un desplaçament amb doble insularitat o a un altre territori de parla catalana, aquest import passarà a ser de 350 € (més IVA).

Si en una mateixa sortida es fa més d’una actuació a la mateixa illa, l’import de la factura no podrà superar en cap cas els 2.000 € (IVA inclòs). En cas que la sortida impliqui un desplaçament amb doble insularitat o a un altre territori de parla catalana, aquest import passarà a ser de 2.500 € (IVA inclòs).

En un termini màxim de 30 dies després de l'actuació, el grup ha de fer arribar a l'Institut d’Estudis Baleàrics per correu electrònic (info@talentib.com) una única factura.

Cal adjuntar tota la documentació requerida (vegeu apartat «Obligacions dels artistes»)

LES ACTIVITATS DEL CIRCUIT TALENTIB NO ES PODEN ACOLLIR A LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE PROJECCIÓ EXTERIOR DE L'INSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS.

Obligacions dels artistes

 1. Donar d’alta a la Seguretat Social tots els membres del grup (equip artístic i tècnic).
 2. Presentar a l’Institut d’Estudis Baleàrics una única factura pels conceptes esmentats abans, en un termini màxim de 30 dies a partir de l’actuació. Les dades de facturació són: E.P.E. Institut d'Estudis Baleàrics CIF Q0700733I Carrer d'Alfons el Magnànim 29, 1r pis. 07004 Palma - Illes Balears
 3. Presentar a l’Institut d’Estudis Baleàrics les altes a la Seguretat Social juntament amb la factura.

 

Obligacions dels espais

 1. Comptar amb programació estable professional en l’àmbit de la música.
 2. Signar un contracte o carta de compromís amb el grup, on s’especifiqui la data, el lloc i les condicions econòmiques de l’actuació.
 3. Assumir el 100% de les despeses d’allotjament i dietes en condicions dignes per als grups que contracti.
 4. Assumir les despeses tècniques de cada actuació, d’acord amb el rider que figura a la fitxa de TalentIB.
 5. L'espai programador ha d'arribar a un acord econòmic amb el grup i pagar-li el caixet que negociïn o un percentatge igual o superior al 50% de la recaptació de taquilla, si n'hi ha.
 6. Incloure la imatge corporativa de l’Institut d’Estudis Baleàrics i del programa TalentIB a tots els documents vinculats al projecte.
 7. Fer arribar a l’Institut d’Estudis Baleàrics els materials promocionals de l’activitat.
 8. Publicitar l’activitat a través dels seus canals habituals de difusió i esmentar-hi l’Institut d’Estudis Baleàrics i el programa TalentIB.
 9. Sol·licitar entre 3 i 7 actuacions mitjançant el circuit durant l’any 2019 en combinació amb el circuit d’arts escèniques.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació.